Turystyka i rekreacja – pisanie prac

Kończysz właśnie studnia i stoisz przed ostatnim zadaniem, napisania swojej pracy dyplomowej. Nie wiesz jak się do tego zabrać, a może po prostu nie masz na to czasu? Zdaj się na mnie! Napisałam już wiele prac i dokładnie wiem, jak to zrobić.

Moje prace są na wysokim poziomie zarówno pod względem merytorycznym jak i stylistycznym. Prace są pisane językiem właściwym dla pracy naukowej, w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu. Oferuję napisanie konspektu do przedstawienia promotorowi, napisanie całej pracy ze wszystkimi jej elementami, stały kontakt i bezpłatne poprawki. Gwarantuję również niskie współczynniki podobieństwa w programie antyplagiatowym z uwagi na to, że niczego nie przepisuję, ani nie kopiuję.

Przykładowa praca zawiera

 • wstęp
 • zakończenia
 • część teoretyczną
 • część praktyczną (ankieta, wykresy itp.)
 • przypisy
 • bibliografię
 • spis treści
 • opis tabel i rysunków
 • ewentualne załączniki

Praca po zatwierdzeniu przez promotora nadaje się do druku. Czas napisania pracy to około miesiąc. U mnie nie płacisz w ciemno za całość, jak w innych serwisach. Wpłaty są rozłożone na raty, odpowiednio za każdy rozdział. Więc niczym nie ryzykujesz. Wypełnij formularz i zapoznaj się ze szczegółami.

Anna

Przykłady napisanych przeze mnie prac

 • Walory i atrakcje turystyczne wybranych regionów Hiszpanii, 60 stron.
 • Zagospodarowanie turystyczne Gór Świętokrzyskich, 110 stron.
 • Strategia wyróżniania się na rynku na przykładzie Ośrodka Wczasowego, 80 stron.
 • Stan i perspektywy rozwoju turystyki w powiecie XYZ, 50 stron.
 • Turystyka weekendowa jako przykład oferty wolnoczasowej studentów i pracowników uczelni – analiza porównawcza, 80 stron.
 • Przystosowanie obiektów hotelarskich do obsługi osób niepełnosprawnych, 55 stron.
 • Wpływ bałkańskiego konfliktu zbrojnego na chorwacki rynek turystyczny, 50 stron.
 • Globalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie państw basenu morza śródziemnego, 100 stron.
 • Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej w gminie Kraków, 90 stron.
 • Źródła finansowania sektora usług turystycznych w Polsce, 100 stron.
 • Walory turystyczne Rzeszowa i okolic, w kontekście tworzenia w przyszłości produktów turystycznych, 70 stron.
 • Organizacja rekreacyjnych zawodów sportowych na przykładzie kolarstwa, 61 stron.
 • Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, 100 stron.
 • Rozwój turystyki i infrastruktury hotelarskiej w województwie podkarpackim 120 stron.
 • Agroturystyka w powiecie poznańskim, 100 stron.
 • Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów, 100 stron.
 • Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva, 80 stron.
 • Kultura obsługi w hotelu i jej wpływ na sprzedaż usługi turystycznej, 90 stron.
 • Wprowadzenie systemu HACCP w hotelu XYZ, 50 stron.
 • Dania barowe-produkcja i systemy ekspedycji, 50 stron.
 • Rola kampanii wizerunkowych w budowaniu marki kraju, 90 stron.
 • Rola wydarzeń kulturalnych w promocji Polski, 65 stron.