Author Archives: admin

Jak pisać pracę z turystyki?

Turystyka jest niezwykle ciekawym kierunkiem studiów.

Po pierwsze dlatego, że sama turystyka jest niezwykła. Z definicji turystyka jest zjawiskiem przemieszczania się ludzi uwarunkowana chęcią wypoczynku lub wyjazdach w celach służbowych, lub innych, lecz nie trwających dłużej niż rok, bez przerw poza swoim stałym miejscem zamieszkania (no dotyczy to wyjazdów w celach zarobkowych) jest to definicja zaprezentowana przez Światową Organizację Turystyczną.

Po drugie dlatego, że jest niezwykle ciekawym i płodnym obszarem badań naukowych.

turystyka

Turystyka, jako nauka łączy w sobie wiele dziedzin życia ludzkiego i gospodarki. To dzięki turystyce mamy szanse w atrakcyjny sposób regenerować własne siły zarówno fizyczne jak i psychiczne, możemy poznawać świat i kształtować swój charakter i osobowość.

Turystyka jest nauką niezwykle złożoną. Badania z zakresu turystyki mogą być jednocześnie przedmiotem badań geografii, psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, marketingu, antropologii, historii, prawa, architektury, urbanistyki ochrony środowiska, medycyny i etyki.

W odniesieniu do wyżej przedstawionych dziedzin nauki turystyka stanowi przedmiot badań w następujących aspektach poszczególnych przedmiotów:

  • przestrzennym – migracje turystyczne, zagospodarowanie przestrzenne i turystyczne,
  • ekonomicznym – rynek turystyczny, usługi turystyczne, rozwój turystyki jako element rozwoju i dynamiki gospodarki,
  • psychologicznym – zaspokajanie potrzeb człowieka, motywy podejmowania podróży turystycznych, cele i funkcje podróży, czynności podejmowane w miejscu przeznaczenie podróży,
  • społecznym – interakcje podejmowane między osobami podejmowanymi między uczestnikami podróży,
  • kulturowym – turystyka jest funkcją i elementem kultury i turyści są pewnego rodzaju reprezentantami innej jednej kultury i kręgach innej kultury.