Category Archives: Bez kategorii

Jak pisać pracę z turystyki?

Turystyka jest niezwykle ciekawym kierunkiem studiów.

Po pierwsze dlatego, że sama turystyka jest niezwykła. Z definicji turystyka jest zjawiskiem przemieszczania się ludzi uwarunkowana chęcią wypoczynku lub wyjazdach w celach służbowych, lub innych, lecz nie trwających dłużej niż rok, bez przerw poza swoim stałym miejscem zamieszkania (no dotyczy to wyjazdów w celach zarobkowych) jest to definicja zaprezentowana przez Światową Organizację Turystyczną.

Po drugie dlatego, że jest niezwykle ciekawym i płodnym obszarem badań naukowych.

turystyka

Turystyka, jako nauka łączy w sobie wiele dziedzin życia ludzkiego i gospodarki. To dzięki turystyce mamy szanse w atrakcyjny sposób regenerować własne siły zarówno fizyczne jak i psychiczne, możemy poznawać świat i kształtować swój charakter i osobowość.

Turystyka jest nauką niezwykle złożoną. Badania z zakresu turystyki mogą być jednocześnie przedmiotem badań geografii, psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, marketingu, antropologii, historii, prawa, architektury, urbanistyki ochrony środowiska, medycyny i etyki.

W odniesieniu do wyżej przedstawionych dziedzin nauki turystyka stanowi przedmiot badań w następujących aspektach poszczególnych przedmiotów:

 • przestrzennym – migracje turystyczne, zagospodarowanie przestrzenne i turystyczne,
 • ekonomicznym – rynek turystyczny, usługi turystyczne, rozwój turystyki jako element rozwoju i dynamiki gospodarki,
 • psychologicznym – zaspokajanie potrzeb człowieka, motywy podejmowania podróży turystycznych, cele i funkcje podróży, czynności podejmowane w miejscu przeznaczenie podróży,
 • społecznym – interakcje podejmowane między osobami podejmowanymi między uczestnikami podróży,
 • kulturowym – turystyka jest funkcją i elementem kultury i turyści są pewnego rodzaju reprezentantami innej jednej kultury i kręgach innej kultury.

Kończysz właśnie studnia i stoisz przed ostatnim zadaniem, napisania swojej pracy dyplomowej. Nie wiesz jak się do tego zabrać, a może po prostu nie masz na to czasu? Zdaj się na mnie! Napisałam już wiele prac i dokładnie wiem, jak to zrobić.

Moje prace są na wysokim poziomie zarówno pod względem merytorycznym jak i stylistycznym. Prace są pisane językiem właściwym dla pracy naukowej, w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu. Oferuję napisanie konspektu do przedstawienia promotorowi, napisanie całej pracy ze wszystkimi jej elementami, stały kontakt i bezpłatne poprawki. Gwarantuję również niskie współczynniki podobieństwa w programie antyplagiatowym z uwagi na to, że niczego nie przepisuję, ani nie kopiuję.

Przykładowa praca zawiera

 • wstęp
 • zakończenia
 • część teoretyczną
 • część praktyczną (ankieta, wykresy itp.)
 • przypisy
 • bibliografię
 • spis treści
 • opis tabel i rysunków
 • ewentualne załączniki

Praca po zatwierdzeniu przez promotora nadaje się do druku. Czas napisania pracy to około miesiąc. U mnie nie płacisz w ciemno za całość, jak w innych serwisach. Wpłaty są rozłożone na raty, odpowiednio za każdy rozdział. Więc niczym nie ryzykujesz. Wypełnij formularz i zapoznaj się ze szczegółami.

Anna

Przykłady napisanych przeze mnie prac

 • Walory i atrakcje turystyczne wybranych regionów Hiszpanii, 60 stron.
 • Zagospodarowanie turystyczne Gór Świętokrzyskich, 110 stron.
 • Strategia wyróżniania się na rynku na przykładzie Ośrodka Wczasowego, 80 stron.
 • Stan i perspektywy rozwoju turystyki w powiecie XYZ, 50 stron.
 • Turystyka weekendowa jako przykład oferty wolnoczasowej studentów i pracowników uczelni – analiza porównawcza, 80 stron.
 • Przystosowanie obiektów hotelarskich do obsługi osób niepełnosprawnych, 55 stron.
 • Wpływ bałkańskiego konfliktu zbrojnego na chorwacki rynek turystyczny, 50 stron.
 • Globalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie państw basenu morza śródziemnego, 100 stron.
 • Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej w gminie Kraków, 90 stron.
 • Źródła finansowania sektora usług turystycznych w Polsce, 100 stron.
 • Walory turystyczne Rzeszowa i okolic, w kontekście tworzenia w przyszłości produktów turystycznych, 70 stron.
 • Organizacja rekreacyjnych zawodów sportowych na przykładzie kolarstwa, 61 stron.
 • Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, 100 stron.
 • Rozwój turystyki i infrastruktury hotelarskiej w województwie podkarpackim 120 stron.
 • Agroturystyka w powiecie poznańskim, 100 stron.
 • Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów, 100 stron.
 • Wybrane procesy logistyczne na podstawie Hotelu De Silva, 80 stron.
 • Kultura obsługi w hotelu i jej wpływ na sprzedaż usługi turystycznej, 90 stron.
 • Wprowadzenie systemu HACCP w hotelu XYZ, 50 stron.
 • Dania barowe-produkcja i systemy ekspedycji, 50 stron.
 • Rola kampanii wizerunkowych w budowaniu marki kraju, 90 stron.
 • Rola wydarzeń kulturalnych w promocji Polski, 65 stron.